Lista e pagave

Listat e pagave dalin ne lloje dhe madhesi te ndryshme. Ato mund te varen nga madhesia e nderlikimit, por te gjitha kane dicka te perbashket – jane urgjente! Ne do te sigurohemi qe punonjesit tuaj te paguhen ne kohen e duhur, ne menyre te sakte dhe mbi te gjitha, duke u pajtuar me kerkesat ligjore.

Ju thjesht na zgjidhni per sherbimin e listimit te pagave qe ju pershtatet me mire dhe ne do merremi me gjerat e tjera ne vijim.

Perfitimet e besimit te pergatitjes se listes se pagave me ne jane:

  • Qetesi mendore – ne dime gjithcka per listat e pagave keshtu qe nuk eshte nevoja per ju te beni gje!
  • Ju liron kohe qe te perqendroheni me shume me menaxhimin e biznesit tuaj
  • S’ka nevoje per Ju te keni kompjuter ose ndonje program software te kushtueshem
  • Mbrojtje e kompanise suaj kunder pakenaqesise te personelit, gabimeve te kushtueshme dhe shpenzimeve te fshehura
  • Siguri qe lista e pagave eshte e pershtatur me ndryshimet ne legjislacionin e pagave

Sherbimi yne perfshin:

  • Nje konsultim fillestal per te percaktuar kerkesat tuaja
  • Pergatitja dhe dergimi I listepagesave me e-mail ne adresen Tuaj te biznesit ose ne banken tuaj.
  • Sigurohemi qe plotesohet çdo kerkese e ligjshme, duke perfshire edhe ndryshimet ne legjislacion.

Kërkoni konsulent profesional për biznesin tuaj ?