Personat fizike tregtar

Nese jeni ne biznes si tregtar te vetem, eshte e rendesishme te dini se sa taksa duhet te paguani. Gjithashtu e rendesishme eshte te mos paguani me shume se ç’duhet. Zyra jone ndien krenari ne ofrimin e strategjive fiskale efikase dhe inovative. Sherbimet tona fiskale sigurojne kursime tatimore te shpejta dhe te besueshme per cdo klient.

Sherbimet kryesore:

  • Llogaritje e pozites tuaj tatimore.
  • Angazhimi me ceshtjet tuaja tatimore, te komplikuara apo te thjeshta (perfshire te ardhurat e punesimit, pesionet, perfitimet dhe shpenzimet).
  • Jemi ne dispozicion per te gjitha pyetjet tuaja mbi ceshtje fiskale.
  • Dorezimi online I deklaratve prane organeve tatimore, si dhe dergimi tek ju i nje kopjeje te plote, bashke me shenime shpjeguese.
  • Merremi me te ardhurat ne emrin tuaj.

Kërkoni konsulent profesional për biznesin tuaj ?