TVSH: (Tatimi mbi vleren e shtuar)

TVSH eshte nje prej regjimeve tatimore me te nderlikuara qe u vendoset bizneseve. Ky nderlikim kerkon patjeter ndihmen dhe keshillimin e profesionisteve per te paguar TVSH sipas kerkesave ligjore.

Me nje kosto efektive ne mundemi:

  • Te ndihmojme me regjistrimin me TVSH dhe te pergatisim deklarimin e TVSH
  • Te keshillojme mbi planifikimin dhe administrimin e TVSH
  • Te perdorim skemat me te pershtatshme
  • Te kontrollojme dhe te rregullojme TVSH
  • Te japim keshilla periodike dhe mbi çeshtje te reja ne vijim.

Kërkoni konsulent profesional për biznesin tuaj ?